czwartek, 19 stycznia 2012

Podsumowanie akcji "Dziewczęta i chłopcy. Bez lęku, bez przemocy, bez uprzedzeń"

Rozmowa o przemocy, zwłaszcza tej, której ofiarami, ale też sprawcami, są dzieci i młodzież, nigdy nie jest łatwa. Jeśli jednak mamy nauczyć się skutecznie jej przeciwdziałać, musimy przełamać milczenie na ten temat. Dlatego tak ważne jest tworzenie inicjatyw, które pomogą nam zrozumieć podłoże i mechanizmy powstawania przemocy rówieśniczej ze względu na płeć.

Zgodnie ze znanym porzekadłem „czym skorupka nasiąknie za młodu” wydaje się, iż najlepszym miejscem, by rozpocząć pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy, czy też zmniejszenia jej skali, jest szkoła. W jej murach młodzi ludzie poznają nie tylko naukową wiedzę, zdobywają również wiedzę o wiele ważniejszą – tę, która pozwoli im funkcjonować w grupie, wskaże jak zawierać znajomości, rozwiązywać konflikty, jak się bawić oraz jak budować relacje. 


Wykorzystując dynamikę kontaktów między uczniami, warszawskie Stowarzyszenie „W Stronę Dziewcząt” zainicjowało program przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. U podstaw pomysłu leży zjawisko nazywane peer education, edukacją rówieśniczą. Od dawna wiadomo, że informacja najszybciej i najlepiej przyswajana jest wtedy, kiedy przekazują ją osoby nam podobne. To od koleżanek i kolegów uczniowie dowiadują się, jak sobie radzić z problemami, czym jest seks, jak zachowują się chłopcy, a jak dziewczęta. Ta wiedza krąży od ucznia do ucznia, od uczennicy do uczennicy, napędzana wielkim zapotrzebowaniem na informacje, nie wpisane bezpośrednio w normy programowe, lecz jakże potrzebne.

Wychodząc naprzeciw tej potrzebie projekt „Dziewczęta i chłopcy. Bez lęku, bez przemocy, bez uprzedzeń” zakładał opracowanie oraz złożenie rzetelnych, naukowo opartych materiałów informacyjnych, dotyczących płci społeczno-kulturowej, ról społecznych, kulturowych wymagań względem kobiet oraz mężczyzn, flirtowania, napastowania, przemocy, praw seksualnych, asertywności, a także informacji dotyczących miejsc i organizacji, gdzie można szukać pomocy. Tak opracowane materiały stanowiły podstawę przeprowadzonych we współpracujących placówkach szkolnych ośmiogodzinnych warsztatów dla młodzieży. Zwieńczeniem całości projektu są jednak zaplanowane i rozpisane przez uczestników autorskie akcje profilaktyczno-informacyjne, dedykowane ich rówieśnikom.

Pierwsze zajęcia warsztatowe z młodzieżą odbyły się w listopadzie w Kędzierzynie Koźlu. Projektem kończącym akcję był mur milczenia, zorganizowany w centrum miasta, zwracający uwagę na problem przemocy seksualnej w środowisku najbardziej uczniom i uczennicom bliskim. Podobne akcje organizuje również młodzież gimnazjalna i licealna w Warszawie, Zabrzu, Cedrach Małych oraz Gdańsku.
Młodzież z Cedrów Małych postanowiła przeprowadzić w swojej szkole akcję informacyjną, opartą na dystrybucji ulotek, rozdawanych przez uczestników i uczestniczki warsztatów, ubranych w koszulki z hasłami zainspirowanymi treściami poruszanymi na warsztacie.

Na terenie miasta Gdańska w projekcie Stowarzyszenia „W Stronę Dziewcząt” wzięło udział Gimnazjum nr 18 im. Jana Pawła II oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Wersterplatte. I tak grupa gimnazjalna postawiła na akcję fotograficzną z wypisanymi na kartkach hasłami czy też stwierdzeniami. 
Młodzież licealna z kolei postanowiła sprawdzić wiedzę mijanych codziennie na korytarzach koleżanek i kolegów, przeprowadzając ankietę związaną z przemocą seksualną, następnie zaś podać właściwe odpowiedzi, poparte statystykami, w formie plakatów rozwieszonych w szkole. Podsumowaniem wymyślonej przez nich akcji ma być przeprowadzony w styczniu wykład poświęcony właśnie temu zagadnieniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz