sobota, 24 marca 2012

Projekt BRAMA - podsumowanie

Logo projektu BRAMA.
Miło nam wszystkich poinformować, iż przeprowadzany przez nasz zespół warsztat kompetencji międzykulturowych z elementami akulturacji (projekt BRAMA) zakończył się 16 marca 2012 roku.

Ze studentami filologii polskiej z Harbinu oraz członkami kół naukowych Młodzi Dydaktycy oraz Mozaika spotkaliśmy się trzy razy – 2, 9 i 16 marca na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawialiśmy między innymi o tym, czym jest kultura, jak przebiega akulturacja, a także jakie problemy pojawiają się, gdy spotykają się ze sobą przedstawiciele dwóch różnych, przeciwnych sobie kultur. Dzięki tak licznej obecności gości z Chin, polscy uczestnicy (w tym i prowadzące) nauczyli się bardzo wiele o zwyczajach oraz tradycjach chińskich, takich jak świętowanie nowego roku, liczenie na jednym ręku (przy czym umiejętność ta dostarczyła wszystkim polskim uczestnikom wielu radości), paru chińskich zwrotów, a także tego, iż Harbińczycy przede wszystkim są bardzo grzeczni.

Nasi uczestnicy!


Międzykulturowa praca kreatywna wre.


Materiały niezbędne do ćwiczenia kończącego cykl spotkań.


Olga podsumowuje przypomnienie ustaleń z zeszłego tygodnia.


Międzykulturowe rozmowy i nieporozumienia.

Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze spotkać ze studentami z Harbinu! Za tymi, którzy uczestniczyli z nami w zajęciach, na pewno będziemy tęsknić, gdy oni powrócą do swojego rodzimego kraju, by zakończyć swoje studia w czerwcu tego roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz