poniedziałek, 28 maja 2012

Gdańszczanin (Gdańszczanka!) Roku 2011

Tegoroczną nagrodę Gdańszczanina Roku 2011 przyznawanego przez Gazetę Wyborczą Trójmiasto oraz portal Trójmiasto.pl otrzymała Pani Małgorzata Rybicka.

W ten sposób mieszkańcy Gdańska uhonorowali jej ponad dwudziestoletnią pomoc udzielaną osobom cierpiącym z powodu autyzmu. Pani Rybicka wraz ze świętej pamięci mężem, Arkadiuszem Rybickim, założyła w 1991 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, jako jedni z nielicznych w Polsce tamtego czasu udzielali wsparcia osobom ze zdiagnozowanym autyzmem.

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które charakteryzuje się występowaniem nieprawidłowości w takich sferach funkcjonowania człowieka, jak: interakcje społeczne, komunikacja interpersonalna oraz zachowanie. W przypadku tego ostatniego można zauważyć powtarzalność pewnych wykonywanych czynności oraz sztywność, czyli trudności ze zmianą raz utrwalonego zachowania. Autyzm jest zaburzeniem, które trwa całe życie, jednak jest zaburzeniem, które może zmienić się w czasie, stąd wynika możliwość pracy terapeutycznej z taką osobą. Terapie osób dotkniętych autyzmem są wymagające i trwają długo, niejednokrotnie wyczerpując emocjonalnie i psychologicznie całą rodzinę, a także samą osobę terapeutyzowaną, stąd tak ważna jest pomoc i wsparcie, jakie mogą znaleźć w Stowarzyszeniach czy Fundacjach, u dobrze przygotowanych i życzliwych terapeutów oraz swoich znajomych i rodziny.


Serdecznie gratulujemy Gdańszczance Roku!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz