środa, 16 listopada 2011

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Dziś, 16 listopada, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, święto ustanowione w 1995 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Upamiętnia ono przyjęcie Deklaracji Zasad Tolerancji przez Konferencję Generalną UNESCO.

Art. 1 Deklaracji Zasad Tolerancji mówi:
"Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja - wartość, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju" (za http://www.unic.un.org.pl/).

Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji służyć mają przede wszystkim zwróceniu uwagi na niebezpieczeństwa związane z nietolerancją i rasizmem, a także promowaniu szacunku wobec różnorodności kulturowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz