czwartek, 10 lutego 2011

Ferie z Biblioteką

W ramach tegorocznych "Ferii w Bibliotece" miałyśmy przyjemność przeprowadzić autorski warsztat międzykulturowy "INNE JEST FAJNE".Zajęcia odbyły się w dwóch blokach, pierwsze 21, a drugie 28 stycznia, w Filii nr 1 WiMBP w Gdańsku.
Część Pierwsza

Głównym celem pierwszej części warsztatu było zapoznanie uczestników z tematyką zajęć, ich formą, obowiązującymi w ich czasie zasadami. W części zasadniczej poruszyliśmy kwestię różnorodności w świecie społecznym, inności, a także wykluczenia społecznego. Z założenia ćwiczenia nie miały zmieniać postaw czy założeń uczestników, a wskazać na niezauważalne i pomijane w życiu codziennym zjawiska i zachowania.

Część druga

Część druga dotyczyła już treści stricte kulturowych, różnorodności etnicznej, jak również zagadnień związanych ze stereotypizacją i dyskryminacją na tle etnicznym i narodowościowym. Znaczną część ćwiczeń poświęciłyśmy również na pracę ze stereotypami względem mniejszości etnicznych i narodowych zamieszkujących Polskę, z którymi uczestnicy stykają się, bądź łatwo mogą się zetknąć, w swoim codziennym życiu.

Ponownie i ta część nie została przewidziana na wprowadzenie natychmiastowych zmian w postawach czy zachowaniach, a o uświadomienie uczestnikom pewnych niezauważalnych w życiu społecznym spraw - stereotypów, a nawet występowania w najbliższym otoczeniu mniejszości etnicznych.

Zadziwiające jest, iż w dzisiejszych czasach, gdy Polska przynależy do Unii Europejskiej młodzież szkolna w tak małym stopniu zdaje sobie sprawę z istnienia różnorodności kulturowej czy etnicznej - nie tylko na odległych krańcach świata, a w najbliższym otoczeniu.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz