środa, 16 lutego 2011

Wykład "Negocjacje kryzysowe i policyjne"15 lutego w mury naszej szacownej Alma Mater, czyli Uniwersytetu Gdańskiego, zawitał nadkom. Dariusz Loranty - Koordynator Negocjacji i Dowódca Zespołu Negocjatorów Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, z wykładem pt. "Negocjacje kryzysowe i policyjne". Wykład audytoryjny zorganizowany został na Wydziale Nauk Społecznych przez KN Psychologii Sądowej i Penitencjarnej „Penitentia”.


Frekwencja na wykładzie dopisała, przybyłyśmy tam również i my, aby zaczerpnąć wiedzy na temat historii negocjacji kryzysowych, a także podstawowych zagadnień na temat terroryzmu i terroru kryminalnego. Bardzo pouczającym elementem wykładu był film instruktażowy „Terroryzm w mieście”, nakręcony podczas nocnych ćwiczeń antyterrorystycznych w warszawskim metrze.


A wszystko to okraszone było dużą dozą humoru, niekiedy bardzo czarnego. Zespół Kapelusza Pomysłów jest zachwycony, i ubolewa, iż nie mógł dotrzeć na warsztaty o tej samej tematyce, odbywające się następnego dnia. Jak mówi jednak stare przysłowie: „Szewc bez butów chodzi…”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz